Bao bì sản phẩm: Điểm yếu của doanh nghiệp Việt

Theo các chuyên gia thiết kế bao bì, nhiều DN nội chỉ tập trung vào tính kinh tế mà xem nhẹ tính năng bảo vệ cũng như công năng của bao bì. Điều này ảnh hưởng đến tính cạnh tranh và thương hiệu sản phẩm.

Chúng ta hãy cùng xem một phóng sự ngắn về khảo sát mức độ quan tâm và tầm quan trọng của bao bì đối với doanh nghiệp: