Bao Bì Ánh Sáng Chung Tay Chống Dịch Covid: Phiên Chợ 0 Đồng Sài Gòn

Được sự cho phép và giúp đỡ của Đoàn phường, Ủy ban Hội Liên hiệp [...]

Bao Bì Ánh Sáng Chống Dịch Covid: Không Có Nhân Viên Nào Bị Bỏ Lại

Nhằm hỗ trợ những nhân viên đang ở trong khu vực bị phong tỏa do [...]

Hướng Về Hải Dương – Mỗi Củ Su Hào Là Một Nghĩa Tình Đồng Bào

Năm 2020 là một năm đầy biến động của toàn thế giới nói chung và [...]

Hơn 1000 Kính Bảo Hộ Phòng Covid-19 Đã Được Gửi Đến Các Y Bác Sĩ

Anh Trần Hữu Như Anh (Chủ tịch hội đồng quản trị công ty) cùng toàn [...]

Bao Bì Ánh Sáng Hỗ Trợ Đội Ngũ Y Tế Phòng Covid-19

Dưới sự dẫn dắt của anh Trần Hữu Như Anh (chủ tịch hội đồng quản [...]