giang-sinh-2019-13

Cuộc chơi nào cũng có “kẻ thắng, người thua” nhưng chung quy lại dù “rinh” giải gì thì các phòng/ban vẫn cười xinh và vui quẫy hết mình.

Cuộc chơi nào cũng có “kẻ thắng, người thua” nhưng chung quy lại dù “rinh” giải gì thì các phòng/ban vẫn cười xinh và vui quẫy hết mình.

Cuộc chơi nào cũng có “kẻ thắng, người thua” nhưng chung quy lại dù “rinh” giải gì thì các phòng/ban vẫn cười xinh và vui quẫy hết mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.