giang sinh 2019-3

Làm “hang đá” (cổng chào noel) bằng bao trắng ghép màng metalize – 1 “sáng kiến” khác đến từ các chàng trai Tổ Dán (khối sản xuất). Bạn chắc chắn sẽ bất ngờ với thành quả sắp được cập nhật bên dưới!

Làm “hang đá” (cổng chào noel) bằng bao trắng ghép màng metalize – 1 “sáng kiến” khác đến từ các chàng trai Tổ Dán (khối sản xuất). Bạn chắc chắn sẽ bất ngờ với thành quả sắp được cập nhật bên dưới!

Làm “hang đá” (cổng chào noel) bằng bao trắng ghép màng metalize – 1 “sáng kiến” khác đến từ các chàng trai Tổ Dán (khối sản xuất). Bạn chắc chắn sẽ bất ngờ với thành quả sắp được cập nhật bên dưới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.