giang sinh 2019-4

Cây thông noel từ khung sắt, đèn và dây kim tuyến. Xoay quanh là các thành viên của phòng Kế toán với sự yêu thương, gắn bó cùng hướng đến mục tiêu chung là đưa “đại gia đình” Bao Bì Ánh Sáng “vươn tới tầm cao mới”.

Cây thông noel từ khung sắt, đèn và dây kim tuyến. Xoay quanh là các thành viên của phòng Kế toán với sự yêu thương, gắn bó cùng hướng đến mục tiêu chung là đưa “đại gia đình” Bao Bì Ánh Sáng “vươn tới tầm cao mới”.

Cây thông noel từ khung sắt, đèn và dây kim tuyến. Xoay quanh là các thành viên của phòng Kế toán với sự yêu thương, gắn bó cùng hướng đến mục tiêu chung là đưa “đại gia đình” Bao Bì Ánh Sáng “vươn tới tầm cao mới”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.