Anh từng được ngợi ca là “Hiệp sĩ dưa hấu” thông qua hoạt động giải cứu hàng ngàn tấn dưa cho bà con vùng lũ

Anh từng được ngợi ca là “Hiệp sĩ dưa hấu” thông qua hoạt động giải cứu hàng ngàn tấn dưa cho bà con vùng lũ

Anh từng được ngợi ca là “Hiệp sĩ dưa hấu” thông qua hoạt động giải cứu hàng ngàn tấn dưa cho bà con vùng lũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.