Cảnh Báo Tác Hại Của Nhiệt Độ Cao Đối Với Con Người Và Vật Nuôi

Nắng nóng ảnh hưởng tới năng suất lao động rõ rệt, giảm 15-20% số giờ [...]