Nhập Khẩu Chất Dẻo Nguyên Liệu PVC Từ Thị Trường Hàn Quốc Tăng Mạnh

  • Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc tháng 5/2020 đạt 82 nghìn tấn với trị giá 93,7 triệu USD, tăng 3,8% về lượng nhưng giảm 11,9% về trị giá so với tháng 5/2020. 5 tháng đầu năm 2020 nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường này đạt 457 nghìn tấn với trị giá 607 triệu USD, tăng 7,6% về lượng nhưng giảm 10,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.
  • Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 5/2020 từ thị trường Hàn Quốc tăng. Trong đó: PVC tăng 162%; SAN tăng 51,7%; PP tăng 24,9%; PE tăng 10,8%; ABS tăng 3% so với tháng 4/2020.

Tham khảo nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ Hàn Quốc

(Đvt: nghìn tấn)

Tham khảo nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ Hàn Quốc - nhập khẩu chất dẻo pvc
Tham khảo nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ Hàn Quốc

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PP từ thị trường Hàn Quốc trong tháng 5/2020 đạt 31,6 nghìn tấn với trị giá 29,5 triệu USD, tăng 24,9% về lượng và tăng 12,3% về trị giá so với tháng 4/2020, chiếm tỷ trọng 38,6% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình giảm 10%, đạt 931 USD/tấn.

Nhập khẩu nhựa PE từ thị trường Hàn Quốc tháng 5/2020 tăng 10,8% về lượng và tăng 1,3% về trị giá so với tháng 4/2020, đạt 18,9 nghìn tấn với trị giá 16,4 triệu USD và chiếm tỷ trọng 23% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình giảm 8,6%, đạt 871 USD/tấn.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PVC từ thị trường Hàn Quốc trong tháng 5/2020 tăng mạnh, đạt 5,9 nghìn tấn với trị giá 4,2 triệu USD, tăng 162% về lượng và tăng 98,5% về trị giá so với tháng 4/2020, chiếm tỷ trọng 7,2% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình giảm 24,2%, đạt 717 USD/tấn.

Cơ cấu chủng loại nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ Hàn Quốc

% theo khối lượng

% theo trị giá

Nhập khẩu nhựa ABS từ thị trường Hàn Quốc tháng 5/2020 đạt 4,6 nghìn tấn với trị giá 6,3 triệu USD, tăng 3% về lượng nhưng giảm 11,5% về trị giá so với tháng 4/2020 và chiếm tỷ trọng 5,6% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình giảm 14,1%, đạt 1.357 USD/tấn.

Nhập khẩu PS từ thị trường Hàn Quốc giảm 4% về lượng và giảm 11% về trị giá so với tháng 4/2020, đạt 3,8 nghìn tấn với trị giá 4 triệu USD và chiếm tỷ trọng 4,7% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.049 USD/tấn, giảm 7,2%.

Nhập khẩu nhựa PET từ thị trường Hàn Quốc tháng 5/2020 giảm mạnh 70,3% về lượng và giảm 71,6% về trị giá so với tháng 4/2020, đạt 2,7 nghìn tấn với trị giá 2,2 triệu USD và chiếm tỷ trọng 3,3% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 810 USD/tấn, giảm 4,2%.

Nhập khẩu PC từ thị trường Hàn Quốc tháng 5/2020 giảm 4,1% về lượng và giảm 19,4% về trị giá so với tháng 4/2020, đạt 2,6 nghìn tấn với trị giá 6,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3,2% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 2.480 USD/tấn, giảm 15,9%.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu SAN từ thị trường Hàn Quốc tháng 5/2020 đạt 1,9 nghìn tấn với trị giá 2,1 triệu USD, tăng 51,7% vể lượng và tăng 31,1% về trị giá so với tháng 4/2020, chiếm tỷ trọng 2,3% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình giảm 13,6%, đạt 1.139 USD/tấn.

Nguồn: Tổng hợp

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *