Nhập Khẩu Chất Dẻo Nguyên Liệu PVC Từ Thị Trường Hàn Quốc Tăng Mạnh

  • Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc tháng 5/2020 đạt 82 nghìn tấn với trị giá 93,7 triệu USD, tăng 3,8% về lượng nhưng giảm 11,9% về trị giá so với tháng 5/2020. 5 tháng đầu năm 2020 nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường này đạt 457 nghìn tấn với trị giá 607 triệu USD, tăng 7,6% về lượng nhưng giảm 10,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.
  • Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 5/2020 từ thị trường Hàn Quốc tăng. Trong đó: PVC tăng 162%; SAN tăng 51,7%; PP tăng 24,9%; PE tăng 10,8%; ABS tăng 3% so với tháng 4/2020.

Tham khảo nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ Hàn Quốc

(Đvt: nghìn tấn)

Tham khảo nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ Hàn Quốc - nhập khẩu chất dẻo pvc
Tham khảo nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ Hàn Quốc

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PP từ thị trường Hàn Quốc trong tháng 5/2020 đạt 31,6 nghìn tấn với trị giá 29,5 triệu USD, tăng 24,9% về lượng và tăng 12,3% về trị giá so với tháng 4/2020, chiếm tỷ trọng 38,6% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình giảm 10%, đạt 931 USD/tấn.

Nhập khẩu nhựa PE từ thị trường Hàn Quốc tháng 5/2020 tăng 10,8% về lượng và tăng 1,3% về trị giá so với tháng 4/2020, đạt 18,9 nghìn tấn với trị giá 16,4 triệu USD và chiếm tỷ trọng 23% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình giảm 8,6%, đạt 871 USD/tấn.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PVC từ thị trường Hàn Quốc trong tháng 5/2020 tăng mạnh, đạt 5,9 nghìn tấn với trị giá 4,2 triệu USD, tăng 162% về lượng và tăng 98,5% về trị giá so với tháng 4/2020, chiếm tỷ trọng 7,2% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình giảm 24,2%, đạt 717 USD/tấn.

Cơ cấu chủng loại nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ Hàn Quốc

% theo khối lượng

% theo trị giá

Nhập khẩu nhựa ABS từ thị trường Hàn Quốc tháng 5/2020 đạt 4,6 nghìn tấn với trị giá 6,3 triệu USD, tăng 3% về lượng nhưng giảm 11,5% về trị giá so với tháng 4/2020 và chiếm tỷ trọng 5,6% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình giảm 14,1%, đạt 1.357 USD/tấn.

Nhập khẩu PS từ thị trường Hàn Quốc giảm 4% về lượng và giảm 11% về trị giá so với tháng 4/2020, đạt 3,8 nghìn tấn với trị giá 4 triệu USD và chiếm tỷ trọng 4,7% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.049 USD/tấn, giảm 7,2%.

Nhập khẩu nhựa PET từ thị trường Hàn Quốc tháng 5/2020 giảm mạnh 70,3% về lượng và giảm 71,6% về trị giá so với tháng 4/2020, đạt 2,7 nghìn tấn với trị giá 2,2 triệu USD và chiếm tỷ trọng 3,3% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 810 USD/tấn, giảm 4,2%.

Nhập khẩu PC từ thị trường Hàn Quốc tháng 5/2020 giảm 4,1% về lượng và giảm 19,4% về trị giá so với tháng 4/2020, đạt 2,6 nghìn tấn với trị giá 6,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3,2% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 2.480 USD/tấn, giảm 15,9%.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu SAN từ thị trường Hàn Quốc tháng 5/2020 đạt 1,9 nghìn tấn với trị giá 2,1 triệu USD, tăng 51,7% vể lượng và tăng 31,1% về trị giá so với tháng 4/2020, chiếm tỷ trọng 2,3% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình giảm 13,6%, đạt 1.139 USD/tấn.

Nguồn: Tổng hợp

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Fanpage
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo

Bạn hãy điền thông tin bên dưới để nhận báo giá. Sau khi nhận thông tin, Bao Bì Ánh Sáng sẽ gởi báo giá đến bạn

0868644466